Spelregels - jouw winkelkast

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Spelregels

Info

Spelregels van Jouw Winkelkast

Het verkopen van ongepaste artikelen is niet toegestaan. Als ongepaste artikelen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, bedoeld:

   kopieën van artikelen, die auteursrechtelijk zijn beschermd ( dus geen gebrande cd’s / dvd’s enz. )
   pornografische artikelen
   gevaarlijk materiaal zoals wapens, medicijnen, ontvlambare materialen, etc.
   gestolen of anderszins onrechtmatig verkregen artikelen

De verkoper verzekert dat de te koop aangeboden artikelen zijn eigendom is. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele BTW bij de verkoop van zijn artikelen.

Als een verkoper verboden of ongepaste artikelen te koop aanbiedt en schade veroorzaakt aan de winkel en/of personen, is de verkoper volledig verantwoordelijk en verplicht om de schade aan Jouw Winkelkast  en/of derden te vergoeden.

Jouw Winkelkast is niet verantwoordelijk voor artikelen, die in Jouw Winkelkast verloren gaan in verband met brand, waterschade, inbraak, vandalisme, diefstal of andere overlast.

Jouw Winkelkast behoudt het recht om artikelen te promoten door ze op een prominente plaats te zetten en/of te fotograferen ten behoeve van de website. Het is de verkoper niet toegestaan artikelen zélf op een prominente plaats te zetten; dit kan uitsluitend na overleg met Jouw Winkelkast.

De verkoper is verplicht tot het melden van eventuele mankementen aan zijn artikelen of het ontbreken van onderdelen door dit bij het betreffende artikel te vermelden. De verkoper staat zelf in voor (de gevolgen van) eventuele verborgen gebreken van de aangeboden artikelen en vrijwaart Jouw Winkelkast daarvoor.
Indien een verkocht artikel tóch defect blijkt te zijn, dan kan Jouw Winkelkast het artikel ‘terugkopen’ en de kosten daarvan aan de verkoper doorberekenen. Dit kan uitsluitend als de verkoper van het artikel bij Jouw Winkelkast bekend is.

Een huurperiode kan op elke dag als Jouw Winkelkast open is beginnen. De artikelen moeten naar Jouw Winkelkast gebracht worden tijdens de eerste dag van de huurperiode. De verkoper moet zich melden bij de kassa met het ondertekend huurcontract, en de huurprijs betalen.

De winkelkast moet leeg zijn vóór 16.00 uur op de laatste dag van de huurperiode. De niet opgehaalde artikelen worden door Jouw Winkelkast opgeruimd en een opruimboete van € 10,00 wordt afgetrokken van de opbrengst van de verkoper. De opgeruimde artikelen worden drie dagen opgeslagen, daarna worden de artikelen eigendom van Jouw Winkelkast.

Niet verkochte schilderijen en klein meubilair moeten worden opgehaald vóór 16.00 uur op de laaste dag van de huurperiode. Wordt dit niet gedaan dan worden de producten eigendom van Jouw Winkelkast.

De verkoper mag de Winkelkast inrichten zoals hij wil. De artikelen moeten wel binnen de kast-ruimte passen. Er mogen geen artikelen op de gang of een ander kast gezet worden. Artikelen, die niet binnen de gehuurde ruimte passen, worden door Jouw Winkelkast  verwijderd en de verkoper wordt hierover geïnformeerd. De verkoper moet deze artikelen ophalen vóór sluitingstijd van de eerst volgende koopdag. Wordt dit niet gedaan, dan wordt het artikel het eigendom van Jouw Winkelkast en een opruimboete van € 10,00 wordt afgetrokken van de opbrengst van de verkoper.

De verkoper kan tijdens de huurperiode artikelen in de winkelkast toevoegen en mag ook de prijzen wijzigen. Een prijs wijzigen kan uitsluitend met een nieuwe originele Jouw Winkelkast prijskaart. Een doorgestreepte of onduidelijke prijs is niet geldig en kan het artikel niet verkocht worden.

Verlenging van een huurperiode kan uitsluitend indien de betreffende winkelkast nog niet is verhuurd en dient één dag voor het einde van de huurperiode aan Jouw Winkelkast doorgegeven te worden.

Het kan gebeuren dat de prijskaart zoek raakt bij artikelen. Artikelen zonder een prijskaart kunnen niet verkocht worden. Wij doen ons best om de juiste verkoper te vinden voor deze artikelen. Een goede omschrijving op de prijskaart vergemakkelijkt het ‘zoekwerk’. Lukt het vinden van de juiste verkoper niet, dan worden deze artikelen voor 2 weken apart opgeslagen. Tijdens deze periode kan de verkoper het artikel opeisen. Ná deze opslagperiode worden de artikelen het eigendom van Jouw Winkelkast en kunnen óf weggegooid óf doorverkocht worden.

Na de huurperiode wordt de opbrengst (met aftrek van eventuele boete) contant uitbetaald of op de bankrekening van de verkoper overgemaakt, dit gebeurt binnen vijf werkdagen ná afloop van de huurperiode.

Jouw Winkelkast behoudt het recht:

   een huurcontract te ontbinden zonder opgaaf van reden. De nog resterende huurdagen worden aan de verkoper gerestitueerd.
   artikelen te weigeren indien deze storend zijn voor de directe omgeving.
   uitzonderingen op de spelregels te maken indien zij dit gepast acht.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu